Fiosrúchain ar Mhórscála inar Cuimhníodh ar agus/nó inar Forchuireadh Orduithe agus Fineálacha

An Garda Síochána - Lúnasa 2019

Comhairle Chontae Chiarraí - Márta 2020

Fiosrúchán maidir leis an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla) - Aibreán 2020

Fiosrúchán maidir leis an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla) - Bealtaine 2020

Fiosrúchán maidir leis an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla) - Lúnasa 2020

Feidhmeannas na Seirbhíse - Lúnasa & Meán Fómhair 2020

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge - Deireadh Fómhair 2020

Ryanair DAC - Samhain 2020

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath - Nollaig 2020

Groupon International Limited - Nollaig 2020

Cuideachta Idirnáisiúnta Twitter (‘TIC’) - Nollaig 2020

Biúró Creidmheasa na hÉireann DAC Márta 2021

Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí Bealtaine 2021

WhatsApp Ireland Ltd. - Lúnasa 2021

MOVE Éireann Lúnasa 2021

Fiosrúchán maidir leis an gComhairle Mhúinteoireachta Nollaig 2021

Fiosrúchán maidir le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Nollaig 2021

Comhar Creidmheasa Bhaile Shláine Eanáir 2022

Fiosrúchán maidir leis an mBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta Eanáir 2022

Fiosrúchán maidir le Soláthraí Sainchomhairleoireachta Eanáir 2022

Fiosrúchán maidir le Bank of Ireland Group plc Márta 2022

Fiosrúchán maidir le 12 sárú Facebook i ndáil le sonraí pearsanta Márta 2022

Twitter International Company Aibreán 2022

Comhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil Bealtaine 2022

Allianz plc Meitheamh 2022

Fiosrúchán maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil i leith leanaí a úsáideann an tseirbhís líonraithe shóisialta Instagram Meán Fómhair 2022

Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - Meán Fómhair 2022

Cuideachta Árachais Ark Life (Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe) Méan Fómhair 2022

Fiosrúchán maidir le Tacar Sonraí Meta - Samhain 2022

An Garda Síochána - Nollaig 2022

Fiosrúchán ar Virtue Integrated Elder Care Ltd (“VIEC”)  - Nollaig 2022

Fiosrúchán ar A&G Couriers Limited ag trádáil mar Fastway Couriers (Ireland) - Nollaig 2022

Fiosrúchán ar Meta Ireland - Nollaig 2022

Fiosrúchán ar Chomhairle Contae Chill Dara - Eanáir 2023

Fiosrúchán ar WhatsApp - Eanáir 2023

Fiosrúchán ar Centric Health Ltd. (“Centric”) - Feabhra 2023

Fiosrúchán ar Bank of Ireland 365 ('BOI') - Feabhra 2023

Fiosrúchán ar phróiseáil Taifead Eaglaise ag Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath ('an tArd-Easpag') - Feabhra 2023

Fiosrúchán maidir le haistriúcháin sonraí ón AE/LEE chuig na Stáit Aontaithe ag Meta Platforms Ireland Limited le haghaidh a sheirbhís Facebook - Bealtaine 2023

Fiosrúchán ar Roinn Sláinte - Meitheamh 2023

Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - Meitheamh 2023

Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - Iúil 2023

Fiosrúchán ar Chomhairle Contae na Gaillimhe - Lúnasa 2023

Fiosrúchán ar TikTok Technology Limited - Meán Fomhair 2023

Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - Meán Fómhair 2023

Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - 28 Meán Fómhair 2023

Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - 28 Meán Fómhair 2023 (2)

Fiosrúchán ar Microsoft Ireland Operations Limited – Samhain 2023

Fiosrúchán ar Airbnb Ireland UC - Eanáir 2024

Groupon Ireland Operations Limited – Márta 2024