Conas teagmháil a dhéanamh linn

Tá uimhir nua 0761 á soláthar ag an Oifig ar féidir le glaoiteoirí úsáid a bhaint aisti. Tá an réamhuimhir 0761 mar chuid de thionscnamh Rialtais chun costas glao gutháin a laghdú do chomhlachtaí poiblí agus do chustaiméirí araon. Is éagsúil a bheidh costais ghlao gutháin ar uimhreacha 0761. Ba cheart go mbeadh do sholáthraí seirbhíse in ann sonraí breise a thabhairt duit ar na costais a bhíonn i gceist do do phacáiste gutháin.

Más mian leat labhairt leis an DPC maidir le ceist cuntas nó le haghaidh cuspóirí oifigiúla eile, is féidir teagmháil a dhéanamh linn anseo.

Eolas

Seoladh Poist

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

21 Cearnóg Mhic Liam Theas
BÁC 2,
DO2 RD28
Éire

 

oifigí

Oifig Baile Atha Cliath

An Coimisiún um Chosaint Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam
BÁC 2,
DO2 RD28
Éire

Oifig Cúil an tSudaire

Teach na Canálach

Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Co. Laoise
Éire

Ag dul i dteagmháil linn

Is í an tslí is éifeachtaí chun dul i dteagmháil leis an gCoimisiún maidir le ceisteanna nó gearáin ná trí na foirmeacha gréasáin.

Má tá ceist, imní nó gearán agat maidir le cosaint sonraí, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún ar na bealaí seo a leanas:

    • Trí fhoirm gréasáin ar ár suíomh;
    • Tríd an nguthán go dtí an deasc chabhrach; agus
    • Tríd an bpost.

Tá sé tábhachtach tabhairt faoi deara nach bhfuil cuntar poiblí ag an gCoimisiún um Chosaint Sonraí agus, mar sin de, nílimid in ann cruinnithe aghaidh ar aghaidh ar chur ar fáil. Mura féidir leat dul i dteagmháil linn ar na bealaí thuasluaite, áfach, téigh i dteagmháil lenár n-Oifigeach Rochtana le do thoil.