Conas teagmháil a dhéanamh linn

Más duine den phobal nó eagraíocht thú a bhfuil ag iarraidh labhairt leis an DPC maidir le ceist cosanta sonraí, bain úsáid as an gcnaipe “DÉAN TEAGMHÁIL LINN AR LÍNE” thuas.

De rogha air sin, is féidir glaoigh orainn ag:

Theileafóin 

Uaireanta na Deisce Chabhrach
09:30 - 13:00 (Luan - Aoine)
14:00 - 17:30 (Luan - Aoine)

 01 7650100 / 1800437 737 

 

Eolas

Seoladh Poist

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

21 Cearnóg Mhic Liam Theas
BÁC 2,
D02 RD28
Éire

 

Oifigí

Oifig Baile Atha Cliath

An Coimisiún um Chosaint Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam
BÁC 2,
D02 RD28
Éire

Oifig Cúil an tSudaire 

Teach na Canálach

Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Co. Laoise
Éire

Ag dul i dteagmháil linn

Is í an tslí is éifeachtaí chun dul i dteagmháil leis an gCoimisiún maidir le ceisteanna nó gearáin ná trí na foirmeacha gréasáin.

Má tá ceist, imní nó gearán agat maidir le cosaint sonraí, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún ar na bealaí seo a leanas:

  • Trí fhoirm gréasáin ar ár suíomh;
  • Tríd an bpost.

Tá sé tábhachtach tabhairt faoi deara nach bhfuil cuntar poiblí ag an gCoimisiún um Chosaint Sonraí agus, mar sin de, nílimid in ann cruinnithe aghaidh ar aghaidh ar chur ar fáil. Mura féidir leat dul i dteagmháil linn ar na bealaí thuasluaite, áfach, téigh i dteagmháil lenár  n-Oifigeach Inrochtaineachta le do thoil.