Cearta Daoine Aonair faoin Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí

Is ceart bunúsach í cosaint sonraí atá leagtha amach in Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an AE

  1. Tá sé de cheart ag gach duine sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi a bheith cosanta
  2. Ní mór sonraí den sórt sin a phróiseáil go cothrom chun críocha sonraithe agus ar bhonn toiliú an duine lena mbaineann nó ar bhonn dleathach eile atá leagtha síos sa dlí. Tá ceart rochtana ag gach duine
  3. Beidh comhlíonadh na rialacha seo faoi réir rialú ag údarás neamhspleách.

 

Tá an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí ('GDPR') infheidhme ón 25 Bealtaine 2018 agus tá sé ceaptha chun níos mó smachta ar a gcuid sonraí pearsanta a thabhairt do dhaoine aonair. Is iad na príomhphrionsabail faoin GDPR:

  • Dleathacht, cothroime agus trédhearcacht;
  • Teorainniú Cuspóra;
  • Íoslaghdú sonraí;
  • Cruinneas;
  • Srianú Stórála;
  • Ionracas agus rúndacht agus
  • Cuntasacht.

Tá sé mar aidhm ag an doiciméad seo treoir a thabhairt duit maidir le do chearta, mar ábhar sonraí, faoin GDPR.