An ceart go ndéanfaí léirscriosadh (Airteagail 17 & 19 den GDPR)

Tugtar ‘an ceart go ligfí i ndearmad’ air seo freisin

Tá sé de cheart agat do chuid sonraí a bheith scriosta, ag an rialaitheoir sonraí, gan mhoill mhíchuí, má bhaineann ceann de na forais seo a leanas:

 1. I gcás nach gá do chuid sonraí pearsanta a thuilleadh maidir leis an gcuspóir a bailíodh nó a próiseáladh é
 2. Má tharraingíonn tú siar do thoiliú don phróiseáil agus mura bhfuil aon bhonn dleathach eile ann chun na sonraí a phróiseáil
 3. I gcás ina ndéanann tú agóid ar an bpróiseáil agus níl aon forais dhlisteanacha ann chun leanúint leis an bpróiseáil (Féach pointe 6 thíos)
 4. I gcás ina ndéanann tú agóid ar an bpróiseáil agus tá do shonraí pearsanta á phróiseáil chun críocha margaíochta dírí (Féach pointe 6 thíos)
 5. I gcás ina raibh do chuid sonraí pearsanta próiseáilte go neamhdhleathach
 6. I gcás ina gcaithfear do chuid sonraí pearsanta a léirscriosadh chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh;
 7. I gcás ina bailíodh do chuid sonraí pearsanta maidir le tairiscint seirbhísí sochaí faisnéise do leanbh.

Cad a tharlaíonn nuair a chuir an rialaitheoir sonraí do chuid sonraí pearsanta ar fáil go poiblí agus go bhfuil sé de dhualgas air na sonraí a léirscriosadh?

I gcás ina chuir an rialaitheoir sonraí do chuid sonraí pearsanta ar fáil poiblí agus, ar bhonn ceann amháin de na forais thuasluaite go bhfuil sé de dhualgas ar na forais na sonraí a léirscriosadh:

 • Caithfidh an rialaitheoir sonraí aon cheartúchán nó léirscriosadh ar do shonraí pearsanta a chur in iúl do gach faighteoir a nochtadh na sonraí pearsanta dó, mura rud é go bhfuil sé seo dodhéanta nó go bhfuil iarracht díréireach i gceist.
 • Má lorgaíonn tú faisnéis ar fhaighteoirí do shonraí pearsanta, caithfidh an rialaitheoir sonraí tú a chur ar an eolas maidir leis na faighteoirí.
 • Glacfaidh an rialaitheoir sonraí bearta réasúnacha chun rialaitheoir eile, atá ag próiseáil do shonraí pearsanta a chur ar an eolas gur iarr tú go ndéanfaí aon nasc leis na sonraí pearsanta sin a léirscriosadh nó aon chóip de na sonraí pearsanta sin a léirscriosadh.
  Ciallaíonn céimeanna réasúnacha an teicneolaíocht atá ar fáil agus costas an chur chun feidhme á gcur san áireamh, lena n-áirítear bearta teicniúla

An bhfuil imthosca ann nach mbeidh feidhm ag an gceart go ligfí i ndearmad?

Tá, ní bheidh feidhm ag an gceart go ligfí i ndearmad nuair is gá próiseáil a dhéanamh ar na boinn a leanas:

 • An ceart saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéise a fheidhmiú
 • Comhlíonadh oibleagáid dhlíthiúil, tasc a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil
 • Cúiseanna maidir le leas an phobail i réimse na sláinte poiblí (Féach Airteagal 9 (2) (h) & (i) agus Airteagal 9 (3), GDPR)
 • Críocha cartlainne ar mhaithe le leas an phobail, chun críocha taighde eolaíochta nó staire nó staidrimh críocha
 • Éilimh dhlíthiúla a bhunú, iad a fheidhmiú nó iad a chosaint

Cuirtear srian leis an gceart go ndéanfaí léirscriosadh in imthosca áirithe faoi alt 60 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018, lena bhforáiltear do shrianta atá riachtanach chun cuspóirí tábhachtacha leasa phoiblí, agus le halt 43 den Acht, lena bhféachtar leis an gceart go ndéanfaí léirscriosadh a chothromú leis an gceart chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil. Is féidir tuilleadh faisnéise faoin srian le cearta aonair a fháil anseo.