An Coimisiún um Chosaint Sonraí

Is é an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) an t-údarás neamhspleách náisiúnta atá freagrach as ceart bunúsach daoine aonair san AE a choinneáil chun a gcuid sonraí pearsanta a chosaint. Is é an DPC údarás maoirseachta na hÉireann don Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR), agus tá feidhmeanna agus cumhachtaí aige freisin a bhaineann le creatlaí rialála tábhachtacha eile, lena n-áirítear Rialacháin e-Príobháideachais na hÉireann (2011) agus Treoir an AE ar a dtugtar an Treoir maidir le Forfheidhmiú an Dlí.

Do Chuid Sonraí

Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoi do chearta cosanta sonraí mar dhuine aonair, nó teagmháil
a dhéanamh linn maidir le sárú féideartha do chearta?

Do Chuid Sonraí

D'Eagraíochtaí

Ar mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi do chuid oibleagáidí cosanta sonraí mar Rialaitheoir Sonraí
nó Próiseálaí, nó téigh i dteagmháil linn maidir le sárú féideartha?

Do Eagraíochataí

Acmhainní

An bhfuil suim agat níos mó a fhoghlaim faoi chosaint sonraí agus léargas a fháil ar an Rialachán
Ginearálta um Chosaint Sonraí?

Treoir

Faisnéis d’Oifigigh Cosanta Sonraí

An bhfuil suim agat níos mó a fhoghlaim faoi chosaint sonraí agus léargas a fháil ar an Rialachán
Ginearálta um Chosaint Sonraí?

Acmhainní