Creat Rialachais Chorparáidigh

Rinne Creat Rialachais Chorparáidigh an Choimisiúin um Chosaint Sonraí a fhorbairt de réir an Chaighdeáin Rialachais Corparáideacha don Státseirbhís (2014) agus i dtaca leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016).

Leagtar amach sa Chreatlach conas a rialaítear an Coimisiún agus tugtar cur síos ar na struchtúirí, na polasaithe agus na próisis atá i bhfeidhm chun go gcuirfidh an Coimisiún ar a oibleagáidí reachtúla.

Tá Creat Rialachais Chorparáidigh an Choimisiúin ar fáil anseo