Ár n-Obair Idirnáisiúnta

Mar chuid de na feidhmeanna Eorpacha atá aige, tugann an Coimisiún tacaíocht d’obair na gcomhlachtaí idirnáisiúnta seo a leanas:

An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí: Comhlacht neamhspleách Eorpach is ea an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPB), a rannchuidíonn le cur i bhfeidhm comhsheasmhach na rialacha cosanta sonraí ar fud an Aontais Eorpaigh agus a chuireann comhar chun cinn idir údaráis chosanta sonraí an Aontais. Ghlac sé áit Mheitheal Oibre Airteagal 29.

An Córas Faisnéise Custaim (CIS): Déanann an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (EDPS), Grúpa Comhordaithe Maoirseachta an CIS agus an Comhúdarás Maoirseachta Custaim maoirseacht ar na sonraí a phróiseáiltear laistigh den CIS chun comhlíonadh le reachtaíocht um chosaint sonraí a chinntiú.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (EDPS)/Bord Comhair Europol (ECB): Tá an EDPS ainmnithe mar an maoirseoir ar phróiseáil sonraí pearsanta ón 1 Bealtaine 2017. Comhoibríonn an EDPS go dlúth le húdaráis maoirseachta náisiúnta trí Bhord Chomhair Europol (ECB).

Comh-Comhlacht Maoirseachta EUROJUST:Tagann an comhlacht seo le céile sa Háig chun a chinntiú go n-urramaítear cearta cosanta sonraí le linn comh-obair trasteorann idir údaráis bhreithiúnacha agus ionchúisim an AE

Grúpa Comhordaithe Maoirseachta EURODAC: Cinntíonn an Grúpa seo a go ndéanfaí an roinnt sonraí pearsanta a bhaineann le lucht iarrtha tearmainn idir thíortha an AE ar bhealach a urramaíonn cearta cosanta sonraí.

Grúpa Comhordaithe Maoirseachta Schengen (SIS II): Cinntíonn an Grúpa seo go ndéantar sonraí pearsanta laistigh den Chóras Faisnéise Eorpach Schengen a phróiseáil ar bhealach a urramaíonn cearta cosanta sonraí.