Ráiteas Straitéise

Ina Straitéis don tréimhse 2022-2027, leagann an Coimisiún um Chosaint Sonraí fís uaillmhianach amach do na cúig bliana sin, ar tréimhse í a gcreidimid a bheidh ríthábhachtach i dtaobh forbairt dlí, rialacháin agus cultúr cosanta sonraí. Tá cuspóir uileghabhálach amháin - níos mó a dhéanamh, do níos mó daoine - mar bhonn agus mar thaca faoin na roghanna straitéiseacha a dhéantar sa Straitéis seo fad a dhéanann an DPC a bhealach trí thodhchaí rialála a bheidh lán de tosaíochtaí comhsháraitheacha.

Straitéis Rialála an DPC 2022-2027.

Tuarascáil maidir le hAiseolas ó Chomhairliúchán Straitéis Rialála an DPC (As Béarla).