Blaganna

CCTV, Follasú agus Iarrataí Rochtana

10th Mí Feabhra 2021

De réir cinnidh na hArd-Chúirte i mí na Samhna 2020 (Dudgeon v Supermacs Ireland Ltd., [2020] IEHC 600), rialaigh An Breitheamh Barr nach raibh ar bhialann taifeadtaí CCTV ar eachtra a nochtadh le duine a bhí so-aitheanta ar an taifeadadh agus a raibh damáistí á n-éileamh acu le ...

Comhairle chun Sáruithe ar Shonraí a sheachaint

01st Mí Bealtaine 2020

Tuigeann an DPC go mb’fhéidir go gcaithfeá faisnéis a roinnt nó a chruinniú go pras chun dul in oiriúint do na cúinsí doiligh a gcaithfimid ar fad dul i ngleic leo chun leanúint ag feidhmiú mar is gnáth a mhéid is féidir le linn phaindéim an Choróinvíris (COVID-19). ...

Leideanna Cosanta Sonraí le haghaidh Físchomhdháil

03rd Mí Aibreán 2020

Cé go bhfuil méadú tagtha le déanaí ar chianobair, de bharr na bearta maolaithe COVID-19, agus go bhfuil níos mó daoine ag coinneáil i dteagmháil ar líne le cairde agus teaghlach, tháinig méadú suntasach ar líon na ndaoine ag glacadh páirt i bhfíschomhdháil agus físchomhrá. ...