Blaganna

Covid-19 agus Iarrataí Rochtana Ábhair Sonraí

25th Mí Márta 2020

An bhfuil feidhm fós leis na hamlínte a bhaineann le freagra a thabhairt ar iarrataí GDPR ó ábhar sonraí sa chás go bhfuil eagraíocht dúnta go sealadach nó go bhfuil srian uirthi iarrataí a láimhseáil mar gheall ar COVID-19? ...

Cosaint Sonraí agus COVID-19

06th Mí Márta 2020

Tá bearta riachtanacha á dhéanamh ag rialtais, chomh le heagraíochtaí poiblí, príobháideacha agus deonacha chun srian a choinneáil ar scaipeadh COVID-19, nó an ‘coróinvíreas’, mar a thugtar air go forleathan, agus chun éifeachtaí na víris a laghdú. ...

Cosaint Sonraí agus Breatimeacht - Ceisteanna Coitianta

09th Mí Feabhra 2020

D’fhéadfadh go mbeidh tionchar tromchúiseach ag an Breatimeacht, go háirithe i gcás Breatimeacht ‘Gan Mhargadh’, ar na hoibleagáidí cosanta sonraí atá ag rialaitheoirí Éireannaigh a aistríonn sonraí pearsanta go dtí an Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann san áireamh); mar, i gcás go ndéanfar ‘tríú tír’ den RA, measfar gur aistrithe lasmuigh den AE/LLE a bheidh i gceist le haistrithe go dtí an ...

Cosaint Sonraí le linn an Fheachtais Toghchánaíochta

21st Mí Eanair 2020

Tá na póstaeir curtha in airde agus tá an feachtas faoi lán seoil don olltoghchán.  Sa bhlag seo, táimid chun dul trí cén chaoi agus cén fáth a mbaineann tábhacht le cosaint sonraí i gcomhthéacs togháin agus na canbhasála, na cearta atá ag vótálaithe, agus na dualgais atá ar fheachtasóirí. ...

Léamh an Choimisiúin ar Chúntóirí Digiteacha

02nd Mí na Nollag 2019

D’fhreastail an Coimisiún um Chosaint Sonraí (‘an Coimisiún’) ar Chomhchoiste an Oireachtais um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol i mí na Samhna 2019 chun saincheist na gcúntóirí digiteacha a phlé, rud a bhféadfadh go mbeadh suim ar leith ag an bpobal ann sa tréimhse roimh an Nollaig. ...