Do chearta maidir le cinnteoireacht aonair uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú (Airteagal 22 den GDPR)

Tá sé de cheart agat gan a bheith faoi réir chinnidh atá bunaithe ar phróiseáil uathoibrithe amháin. Tá  próiseáil "uathoibrithe" nuair a dhéantar é gan idirghabháil duine agus a mbíonn éifeachtaí dlíthiúla aige a bhaineann leis nó léi nó lena n-imrítear éifeacht shuntasach ort dá bharr.

Áirítear próifíliú le próiseáil uathoibrithe.

Maidir le sonraí pearsanta, cathain a cheadaítear do phróiseáil uathoibrithe?

Ní cheadaítear próiseáil uathoibrithe ach amháin le do thoiliú sainráite, nuair is gá chun conradh a chomhlíonadh nó nuair a bheidh sé údaraithe ag dlí an Aontais nó ag dlí Ballstáit. Má bhíonn feidhm ag ceann de na heisceachtaí seo, ní mór bearta oiriúnacha a bheith i bhfeidhm chun do chearta, saoirsí agus leasanna dlisteanacha a chosaint. D'fhéadfadh sé seo go n-áireofaí an ceart chun idirghabháil daonna a fháil de pháirt an rialaitheora, an ceart chun do thuairim a chur in iúl agus an ceart chun an cinneadh a cheistiú.

Maidir le catagóirí speisialta ('íogair') sonraí pearsanta, cathain a cheadaítear próiseáil uathoibrithe?

Nuair a bhaineann próiseáil uathoibrithe leis na catagóirí speisialta sonraí pearsanta (atá leagtha amach sa ghluais thuas), níl an próiseáil dleathach ach amháin nuair a thugann tú do thoiliú sainráite don phróiseáil, nó nuair is gá é ar chúiseanna suntasacha leas an phobail.