Tuarascálacha Reachtúla

Tuarascáil an DPC maidir le húsáid fianán agus tecineolaíochtaí rianúcháin eile

06th Mí Aibreán 2020

Leasaithe an 15 Aibreán 2020 I mí Lúnasa 2019, chuir an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) tús le scrúdú a dhéanamh ar úsáid fianán agus ar theicneolaíochtaí den chineál céanna ar fud raon earnálacha, lena n-áirítear, na meáin agus foilsitheoireacht, an earnáil mhiondíola, bialanna agus seirbhísí ordaithe bia, árachas, spórt agus caitheamh aimsire agus an earnáil phoiblí. ...