Tuarascáil Bhliaintiúil 25 Bealtaine go 31 Nollaig 2018

28th Mí Feabhra 2019

Is é seo an chéad tuarascáil bhliantúil ón gCoimisiún nua. Ullmhaíodh í de réir alt 24 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018, agus cumhdaítear inti an tréimhse ón 25 Bealtaine go dtí an 31 Nollaig 2018.

 

An Chéad Tuarascáil Bhliantúil 25 Bealtaine – 31 Nollaig 2018

 Cuntais Bealtaine - Nollaig 2018