Nuacht is Déanaí

 • Ráiteas ón DPC maidir leis an Meabhrúchán Lae Toghcháin ar Facebook

  27th Mí Feabhra 2020

  Roimh Olltoghchán na hÉireann a tharla ar an 8 Feabhra, chuir an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) in iúl do Facebook Ireland gur léirigh an ghné nua Meabhrúchán Lae Toghcháin (EDR) roinnt imní cosanta sonraí, go háirithe maidir le trédhearcacht d’úsáideoirí faoi conas a ndéantar sonraí pearsanta a bhailiú agus daoine ag idirghníomhú leis an ngné agus ansin na sonraí sin a úsáid ag Facebook. ...
 • Comhdháil Líonra OCS 2020

  26th Mí Feabhra 2020

  Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil an Chomhdháil OCS a bhí beartaithe don 31 Márta curtha siar. Déanfar í a athsceidealú agus fógróimid an dáta nua chomh luath agus a bhfuil sé ar fáil.   ...
 • Foilsíonn An Coimisiún um Chosaint Sonraí a Thuarascáil Bhliaintúil 2019

  20th Mí Feabhra 2020

  Inniu sheol Helen Dixon, an Coimisinéir um Chosaint Sonraí, Tuarascáil Bhliaintúil Coimisiúin na hÉireann um Chosaint Sonraí do 2019, ina dtugtar mionsonraí faoi obair an DPC don chéad bhliain féilire ó tugadh an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) isteach. Áirítear na nithe seo leis na príomhnithe is díol spéise sa Tuarascáil Bhliaintiúil 2019: ...
 • Ráiteas ón DPC ar ghné geandála Facebook

  12th Mí Feabhra 2020

  Rinne Facebook Ireland teagmháil leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) den chéad uair Dé Luain an 3 Feabhra maidir leis an rún a bhí acu gné nua Geandála a leathadh amach san AE. Bhí an-imní orainn nár chualamar aon rud ó Facebook Ireland go dtí sin maidir leis an ngné nua seo, nuair a chuirtear san áireamh go raibh sé i gceist acu go leathfar amach í amárach, an 13 Feabhra. ...