Nuacht is Déanaí

 • Comhairle chun Sáruithe ar Shonraí a sheachaint

  01st Mí Bealtaine 2020

  Tuigeann an DPC go mb’fhéidir go gcaithfeá faisnéis a roinnt nó a chruinniú go pras chun dul in oiriúint do na cúinsí doiligh a gcaithfimid ar fad dul i ngleic leo chun leanúint ag feidhmiú mar is gnáth a mhéid is féidir le linn phaindéim an Choróinvíris (COVID-19). ...
 • Tuarascáil an DPC maidir le húsáid fianán agus tecineolaíochtaí rianúcháin eile

  06th Mí Aibreán 2020

  Leasaithe an 15 Aibreán 2020 I mí Lúnasa 2019, chuir an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) tús le scrúdú a dhéanamh ar úsáid fianán agus ar theicneolaíochtaí den chineál céanna ar fud raon earnálacha, lena n-áirítear, na meáin agus foilsitheoireacht, an earnáil mhiondíola, bialanna agus seirbhísí ordaithe bia, árachas, spórt agus caitheamh aimsire agus an earnáil phoiblí. ...
 • Leideanna Cosanta Sonraí le haghaidh Físchomhdháil

  03rd Mí Aibreán 2020

  Cé go bhfuil méadú tagtha le déanaí ar chianobair, de bharr na bearta maolaithe COVID-19, agus go bhfuil níos mó daoine ag coinneáil i dteagmháil ar líne le cairde agus teaghlach, tháinig méadú suntasach ar líon na ndaoine ag glacadh páirt i bhfíschomhdháil agus físchomhrá. ...
 • Covid-19 agus Iarrataí Rochtana Ábhair Sonraí

  25th Mí Márta 2020

  An bhfuil feidhm fós leis na hamlínte a bhaineann le freagra a thabhairt ar iarrataí GDPR ó ábhar sonraí sa chás go bhfuil eagraíocht dúnta go sealadach nó go bhfuil srian uirthi iarrataí a láimhseáil mar gheall ar COVID-19? ...