Data Protection Commission 
Something went wrong!


We encountered a problem on the website and were unable to display the last page

Please go back and try again.


If the problem persists and you are an INDIVIDUAL who needs to submit a complaint you can use the link below;

Contact the DPC - https://forms.dataprotection.ie/contact

 

You may also contact the DPC office by email at info@dataprotection.ie regarding your complaint or query

 

If you are an ORGANISATION who needs to notify the DPC of a breach, please use the link below;

New Breach Report - https://forms.dataprotection.ie/breach-notification

 

Your Support ID: 3703721350708833476

Tharla earráid!


Thángamar ar fhadhb ar an suíomh Gréasáin agus ní rabhamar in ann an leathanach deireanach a thaispeáint

Téigh siar agus bain triail eile as, le do thoil.


Más rud é go leanann an fhadhb ar aghaidh agus gur DUINE AONAIR thú nach mór dó/di gearán a chur isteach, is féidir leat an nasc thíos a úsáid;

Déan teagmháil leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí - https://forms.dataprotection.ie/contact

 

Is féidir leat freisin teagmháil a dhéanamh le hoifig an Choimisiúin um Chosaint Sonraí le ríomhphost ag info@dataprotection.ie maidir le do ghearán nó le do cheist

 

Más EAGRAÍOCHT thú nach mór di fógra a thabhairt don Choimisiún um Chosaint Sonraí faoi shárú, bain úsáid as an nasc thíos, le do thoil;

Tuairisc Nua ar Shárú - https://forms.dataprotection.ie/breach-notification

 

Is é an t-aitheantas tacaíochta atá agat ná: 3703721350708833476