An Próiseas Comhairliúcháin Reachtaíochta

Faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (‘GDPR’) agus faoin Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (‘an tAcht’), ceanglaítear ar an Rialtas dul i gcomhairle leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (‘DPC’) le linn beart reachtach a bhaineann le próiseáil a ullmhú. Sa doiciméad treorach seo, leagtar amach an próiseas comhairliúcháin reachtaíochta. Ina theannta sin, áirítear, in Iarscríbhinn A, foirm chomhairliúcháin ar ceart í a chomhlánú agus a thíolacadh in éineacht leis an mbeart reachtach atá beartaithe.

An Próiseas Comhairliúcháin Reachtaíochta

Iarscríbhinn A: An Próiseas Comhairliúcháin Reachtaíochta