Jennifer O’Sullivan

Jennifer O'Sullivan

Ceapadh Jennifer O’Sullivan mar Leas-Choimisinéir i mí Dheireadh Fómhair 2016. Tá Jennifer i gceannas ar ghníomhaíochtaí idirnáisiúnta, ag díriú go príomha ar ár rannphairtíocht le hÚdaráis eile um Chosaint Sonraí a bhfuil ina mball den Bhord Eorpach um Chosaint Sonraí, faoi meicníochtaí an GDPR maidir le comhoibriú agus comhsheasmhacht.

Tá Jennifer i gceannas chomh maith ar thionscnamh Straitéis Rialála an DPC, atá ag athscrúdú misean agus ról an DPC, tosaíochtaí straitéiseacha, agus torthaí a theastaíonn uainn a bhaint amach, agus an tslí ina féidir linn iad a sholáthair agus a thomhais. Tá sí ag bunú feidhm nua IT ag an DPC chomh maith, le fócas tosaigh ar Straitéis IT an DPC dá chórais inmheánacha agus dá bhonneagar féin.

Anuas ar sin, déanann sí maoirseacht ar fheabhsúchán agus athruithe oibríochtúil ag an DPC, próisis bainistíochta cáis, eolas bainistíochta agus córais san áireamh.

Tá cúlra feidhmithe straitéise agus bainistíochta cláir ag Jennifer, sna hearnálacha poiblí, príobháideacha agus neamhbhrabúis.

Aonaid as a bhfuil sí freagrach:

  • Gnóthaí Idirnáisiúnta agus Oibríochtaí Ionaid Ilfhreastail
  • Feidhmíocht Oibríochtiúil
  • Straiteís Rialála
  • Straitéis IT agus Dearbhú