An bhfuil OCS de dhíth orm?

Faoin GDPR, tá iachall ar eagraíochtaí áirithe Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) a cheapadh. Tá iachall ar eagraíochtaí freisin sonraí a nOifigigh Cosanta Sonraí a fhoilsiú agus na sonraí seo a chur ar fáil dá n-údarás náisiúnta maoirseachta.

Tá iachall ar eagraíocht oifigeach ainmnithe cosanta sonraí a cheapadh sna cásanna seo:

  • nuair a chuirtear an phróiseáil i gcrích ag údarás nó ag comhlachas poiblí;
  • nuair is oibríochtaí próiseála atá i gceist le croí-ghníomhaíochtaí an rialaitheora nó an phróiseálaí, oibríochtaí a éilíonn monatóireacht rialta agus chórasach daoine is ábhar do na sonraí ar mór-scála; nó
  • sé atá i gceist le croí-ghníomhaíochtaí an rialaitheora nó an phróiseálaí ná próiseáil ar mór-scála shainchatagóirí sonraí nó sonraí pearsanta a bhaineann le ciontuithe agus le cionta coiriúla.

Tá tuilleadh treorach faoi ról an OCS ar fáil anseo

Chun do OCS a chur in iúl don DPC, líon agus cuir isteach an fhoirm seo, le do thoil.

Féach ár nóta treorach Clár Oifigigh Cosanta Sonraí, ina bhfreagraítear roinnt de na ceisteanna is minic a chuirtear maidir leis an gclár.