Ultan O'Carroll

Ultan O'Carroll

Is Leas-Choimisinéir é Ultan O’Carroll le haghaidh teicneolaíocht agus feidhmíocht oibríochtiúil. Roimhe seo, bhí sé ina Choimsinéir Cúnta ag an DPC ar feadh seacht mbliana. Le linn na tréimhse seo, bhí sé i gceannas ar chúrsaí comhairle agus polasaí teicneolaíochta don DPC ag leibhéal náisiúnta agus AE, chomh maith le bheith ag obair in aonaid an DPC ag déileáil le hiniúchóireacht, comhlíonadh agus forfheidhmiú maidir le heagraíochtaí ilnáisiúnta agus gnóthais bheaga agus mheánacha. Tá Ultan i gceannas chomh maith ar chreidiúnú agus deimhniúchán GDPR ag an DPC. Tugann Ultan ar aghaidh na róil ceannaireachta seo maidir le comhairle agus deimhniúchán teicneolaíochta, agus glacann sé freagracht as straitéis, gealltanas agus feidhmíocht oibríochtiúil ICT sa DPC ag am nuair atá athrú agus fás bunathraitheach ann i gcomhthéacs atá ag éirí níos idirnáisiúnta ná riamh. D’oibrigh Ultan go forleathan san earnáil phríobháideach i dtionscail teicneolaíochta san RA agus in Éirinn sular thosaigh sé in oifig an Choimisinéara.

 

  • Comhairle Teicneolaíochta
  • Straitéis agus Gealltanas ICT
  • Feidhmíocht Oibríochtiúil
  • Deimhniúchán