Aistriú Sonraí Pearsanta chuig Tríú Tíortha nó le hEagraíochtaí Idirnáisiúnta

Níor cheart go ndéanfadh aistriú sonraí pearsanta ón AE do rialaitheoirí agus do phróiseálaithe atá lonnaithe lasmuigh den AE i dtríú tíortha an bonn a bhaint ó chosaint na ndaoine aonair lena mbaineann. Dá bhrí sin, ba cheart aistrithe chuig tríú tíortha nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta a dhéanamh go hiomlán de réir Caibidil V den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, (GDPR), a chlúdáionn ‘Aistrithe sonraí pearsanta chuig tríú tíortha nó eagraíochaí idirnáisiúnta’. D’ullmhaigh an DPC an treoir seo a leanas ar na forálacha I gCaibidil V den GDPR.

Aistriú Sonraí Pearsanta chuig Tríú Tíortha nó le hEagraíochtaí Idirnáisiúnta - Treoirnóta Iomlán