Publications

Treochtaí Sáruithe Sonraí ón Chéad Bhliain den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

21st October 2019

Is é aidhm an nóta faisnéise seo achoimre a thabhairt ar na treochtaí a thug an Coimisiún um Chosaint Sonraí faoi deara le linn an chéad bhliain den réisím a thug an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) isteach, ina bhfuil riachtanas éigeantach tuairisciú a dhéanamh ar sháruithe. Gabhann na staitisticí agus na treochtaí a phléitear thíos gach tuairisc sáraithe sonraí a fuarthas le linn an chéad bhliain ón 25 Bealtaine 2018. ...