Publications

Tuarascáil an DPC maidir le húsáid fianán agus tecineolaíochtaí rianúcháin eile

05th May 2020

Leasaithe an 15 Aibreán 2020 I mí Lúnasa 2019, chuir an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) tús le scrúdú a dhéanamh ar úsáid fianán agus ar theicneolaíochtaí den chineál céanna ar fud raon earnálacha, lena n-áirítear, na meáin agus foilsitheoireacht, an earnáil mhiondíola, bialanna agus seirbhísí ordaithe bia, árachas, spórt agus caitheamh aimsire agus an earnáil phoiblí. ...

Treochtaí Sáruithe Sonraí ón Chéad Bhliain den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

21st October 2019

Is é aidhm an nóta faisnéise seo achoimre a thabhairt ar na treochtaí a thug an Coimisiún um Chosaint Sonraí faoi deara le linn an chéad bhliain den réisím a thug an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) isteach, ina bhfuil riachtanas éigeantach tuairisciú a dhéanamh ar sháruithe. Gabhann na staitisticí agus na treochtaí a phléitear thíos gach tuairisc sáraithe sonraí a fuarthas le linn an chéad bhliain ón 25 Bealtaine 2018. ...