John O'Dwyer

 

John O'Dwyer

Ceapadh John O'Dwyer mar Leas-Choimisinéir ag Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí (DPC) Éireann i Lúnasa 2013. Mar Leas-Choimisinéir, ar dtúis bhí freagrachtaí ag John thar gach feidhm den oifig lena n-áirítear comhlíonadh, iniúchtaí, forfheidhmiú, imscrúduithe, sáraithe, clárú agus riarachán ginearálta.

De bharr fás na hoifige faoin GDPR, is Ceannasaí Gníomhaíochta Rialála é John anois a bhfuil freagracht aige i leith láimhseála gearán maidir le hIarrataí ar Rochtain, roinnt imscrúduithe trasteorann, ceisteanna agus gearáin ag eisceart as an Treoir maidir le Forfheidhmiú an Dlí, fógraí agus measúnú sáraithe, gearáin sáraithe agus aistrithe sonraí idirnáisiúnta. Maraon leis an gCoimisinéir agus Leas-Choimisinéirí eile, tugann sé ionadaíocht d’Éireann ar an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí. D’oibrigh sé sa Bhruiséil ar dhá ócáid chomh maith le linn Uachtaránacht na hÉireann ar an AE i 2004 agus 2013.

Aonaid as a bhfuil sé freagrach:

  • Déileáil le gearáin
  • Imscrúduithe

Fógraí sáraithe agus measúnú

Aistrithe idirnáisiúnta

Gearáin margaíochta leictreonach

Forfheidhmiú Dlí fógraí sáraithe agus gearáin