John O'Dwyer

John O’Dwyer, Leas-Choimisinéir Cosanta Sonraí

John O'Dwyer

Ceapadh John O'Dwyer mar Leas-Choimisinéir ag Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí (DPC) Éireann i Lúnasa 2013. Mar Leas-Choimisinéir, ar dtúis bhí freagrachtaí ag John thar gach feidhm den oifig lena n-áirítear comhlíonadh, iniúchtaí, forfheidhmiú, imscrúduithe, sáraithe, clárú agus riarachán ginearálta.

De bharr fás na hoifige faoi RGCS, is é John an príomhbhainisteoir sinsearach anois le haghaidh déileáil le gearáin, imscrúduithe, fógraí sáraithe agus measúnú agus aistrithe sonraí idirnáisiúnta. Maraon leis an gCoimisinéir, tugann sé ionadaíocht d’Éirinn ar an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí. D’oibrigh sé sa Bhruiséil ar dhá ócáid chomh maith le linn Uachtaránacht na hÉireann ar an AE i 2004 agus 2013.

Aonaid as a bhfuil sé freagrach:

  • Déileáil le gearáin
  • Imscrúduithe

Fógraí sáraithe agus measúnú

Aistrithe idirnáisiúnta

Gearáin margaíochta leictreonach

Forfheidhmiú Dlí fógraí sáraithe agus gearáin