Helen Dixon

Coimisinéir um Chosaint Sonraí

Helen Dixon

Ceapadh Helen Dixon mar Choimisinéir Cosanta Sonraí d’Éirinn i Meán Fómhair 2014. Tá sí freagrach as cearta daoine aonair a dhearbhú maidir leis an tslí a úsáidtear sonraí fúthu. Ceann de riachtanais an róil, i measc rudaí eile, ná rialúchán líon mór de chuideachtaí idirlín na Stáit Aontaithe le bunáiteanna Eorpacha in Éirinn. Iar-Chláraitheoir na gCuideachtaí ab ea Helen agus bhí rólanna sinsearacha aici chomh maith sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíoctha, ag obair ar bheartas imirce eacnamaíoch, eolaíocht, teicneolaíocht agus beartas nuálaíochta. Chaith sí an chéad deich mbliana dá gairm bheatha ag obair sa tionscal TF. Tá cáilíochtaí iarchéime aici i nGnóthaí Eacnamaíochta agus Poiblí na hEorpa, Rialachas, Eolaíocht Ríomhaireachta, Staitisticí Oifigiúla um Mheasúnú Beartais, agus Scileanna Breithiúnacha agus Cinnteoireacht. Bhí áthas an domhain uirthi nuair a bronnadh ánracht oinigh uirthu de chuid Institiúid Rúnaithe agus Riarthóirí Cairte (ICSA) i 2014.

Ceapadh Helen Dixon mar Choimisinéir um Chosaint Sonraí d’Éirinn i Meán Fómhair 2014. Tá sí freagrach as cearta daoine aonair a dhearbhú maidir leis an tslí a úsáidtear sonraí fúthu, agus rinne Helen maoirseacht ar athrú an Choimisiúin Éireannach um Chosaint Sonraí sna réimsí acmhainní daonna agus buiséid. Ó tháinig an GDPR i bfheidhm, neartaigh ról agus cúram an Choimisiúin um Chosaint Sonraí chun béim níos láidre a chur ar fhorfheidhmiú agus is Príomhúdarás Maoirseachta an AE é an Coimisiún Éireannach um Chosaint Sonraí le haghaidh cuid mhór de na cuideachtaí teicneolaíochta is mó ar domhan a bhfuil ceanncheathrú acu in Éirinn.

Glacann an Coimisinéir Dixon páirt go rialta ag imeachtaí naisiúnta agus idirnáisiúnta agus bíonn sí sna meáin go minic chun feasacht ar dlíthe um chosaint sonraí a thiomáint agus chun cur chuige ciallmhar a spreagadh maidir lena bhfeidhmiú.

Iar-Chláraitheoir na gCuideachtaí ab ea Helen, ról ina raibh sí i gceannas ar fhorfheidhmiú rialála a dhéanamh ar chomhlíonadh na forálacha comhdúcháin in Achtanna na gCuideachtaí. Bhí rólanna sinsearacha ag Helen chomh maith i roinn thábhachtach eacnamaíoch sa rialtas ag obair ar bheartas imirce eacnamaíoch, eolaíocht, teicneolaíocht agus beartas nuálaíochta. Chaith sí an chéad deich mbliana dá gairm bheatha ag obair sa tionscal TF. Tá cáilíochtaí iarchéime aici i nGnóthaí Eacnamaíochta agus Poiblí na hEorpa, Rialachas, Eolaíocht Ríomhaireachta, Staitisticí Oifigiúla um Mheasúnú Beartais, agus Scileanna Breithiúnacha agus Cinnteoireacht.