Treoir Phraiticiúil maidir le Conarthaí idir Rialaitheoir Sonraí agus Próiseálaí Sonraí

Tugtar cuntas gearr sa nóta treorach seo ar chomhthéacs na hoibleagáide ar chomhthéacs na hoibleagáide ar rialaitheoirí agus ar phróiseálaithe chun iontráil isteach i gconradh próiseála sonraí faoin GDPR, cathain is gá dóibh iontráil isteach i gconradh próiseála sonraí agus na forálacha íosta ar cheart iad a chur san áireamh sa chonradh siúd.

Treoir Phraiticiúil maidir le Conarthaí idir Rialaitheoir Sonraí agus Próiseálaí Sonraí - Treoirnóta Iomlán