Treoir ar Úsáid CCTV – Do Rialaitheoirí Sonraí

Is é cuspóir na treorach seo cuidiú le húinéirí agus áititheoirí áitreabh, go háirithe ionaid oibre nó iad siúd ata inrochtana don phobal i mbealach eile, chun a gcuid freagrachtaí agus oibleagáidí a thuiscint maidir le cosaint sonraí agus iad ag baint úsáid as CCTV.

Treoir ar Úsáid CCTV – Do Rialaitheoirí Sonraí - Treoirnóta Iomlán