Comhairle Contae Chiarraí v. DPC - Meán Fómhair 2020

Uimh. Thaifid

2020/00172

Uimh. Thaifid

Achomharc reachtúil Cúirt Chuarda Chiarraí

Dáta an Bhreithiúnais/Ordú

10 Meán Fómhair 2020 (Ordú Deiridh)

Toradh

Tarraingíodh siar achomharc a tugadh ag Comhairle Contae Chiarraí in aghaidh chinneadh de chuid an Choimisiúin a rinneadh ar 3 Márta 2020 tar éis fiosrúcháin faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 (a bhaineann le húsáid CCTV ag an gComhairle i gcomhthéacsanna áirithe), tarraingíodh siar sular éist an chúirt leis. Ní dhearnadh aon ordú le haghaidh costas.

Stádas Reatha an Cháis

Achomharc scortha.