Grant Thornton Corporate Finance v. Scanlan - Meán Fómhair 2020

Uimh. Thaifid

2017/464 CA

2017/459 CA

Cineál bearta agus Ionad

Achomharc in aghaidh ordaithe a rinneadh i ngníomh iomlánach

An Chúirt Achomhairc / An Chúirt Uachtarach

Dáta an Bhreithiúnais/Ordú

28 Meán Fómhair 2020 (Ordú Deiridh)

Toradh

Ar 31 Deireadh Fómhair 2019, dhiúltaigh an Chúirt Achomhairc achomharc ag an gCosantóir, Ms Scanlan, in aghaidh ordaithe a rinne an Ardchúirt níos luaithe ag diúltú iarratas idirbhreitheach Ms Scanlan chun an DPC a cheangal leis na himeachtaí seo. (Baineann na himeachtaí le diúltú Ms Scanlan céimeanna áirithe a thógáil maidir le heolas a fuair sí ó Grant Thornton a bhaineann le tríú páirtithe inaitheanta.

Diúltaíodh an t-iarratas a rinne Ms Scanlan ina dhiaidh sin chun cead a fháil chun achomharc breise a thabhairt chuig an gCúirt Uachtarach, diúltaíodh sin ag an gCúirt Uachtarach trí chinneadh scríofa a rinneadh ar 28 Meán Fómhair 2020.

Current Status of Case 

Imeachtaí tugtha chun críche.

 

As Béarla: Supreme Court Final Order Grant Thornton v Scanlan.doc.pdf