DPC v. Facebook Ireland Limited & Schrems - Deireadh Fómhair 2020

Uimh. Thaifid

2016/4809P

Cineál bearta agus Ionad

Gníomh iomlánach ag iarraidh réamhatreoraithe don CJEU, An Ardchúirt

Dáta an Bhreithiúnais/Ordú

28 Deireadh Fómhair 2020 (Rialú scríofa)

Toradh

Tar éis aighneachtaí scríofa agus béil ag na páirtithe, rinne an Ardchúirt rialú ar 28 Deireadh Fómhair 2020, ag tabhairt treorach don DPC costais an Uas. Schrems a íoc do na himeachtaí san Ardchúirt agus sa CJEU.

Dhiúltaigh an Ard-Chúirt iarratas an Choimisiúin Cosanta Sonraí ar ordú chun a ordú ar Facebook costais an Choimisiúin Cosanta Sonraí a íoc agus an fhreagracht a ghlacadh as an costais sin faoi mar gur ordaíodh don Choimisiún Cosanta Sonraí an tUasal Schrems a íoc.

Stádas Reatha an Cháis

Níor tugadh an t-ordú deiridh chun críocha fós agus mar sin ní dheachaigh an tréimhse ama chun an t-achomharc (más ann dó) a thionscnamh in éag.

As Béarla: Costs Ruling DPC v Facebook & Schrems.pdf