An Roinn Gnóthaí Fostaíochta & Coimirce Sóisialta v. DPC- 5 Márta 2020

Uimh. Thaifid

2019/5078

Cineál bearta agus Ionad 

Achomharc reachtúil Cúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath

Dáta an Bhreithiúnais/Ordú

5 Márta 2020 (Ordú Deiridh)

Toradh

Tar éis toilithe, caitheadh amach achomharc a thug an Roinn in aghaidh cinnidh de chuid an DPC a rinneadh ar 5 Meitheamh 2019 [an cinneadh céanna a ndéantar tagairt dó thuas], gan aon ordú le haghaidh costas, i gcúinsí inar cuireadh ar neamhní, de bhun imeachtaí ar leith athbhreithnithe bhreithiúnaigh a tugadh ag an Roinn, an cinneadh faoi thrácht ag ordú a rinneadh ag an Ardchúirt, tar éis toilithe, ar 3 Márta 2020 (féach An Roinn Gnóthaí Fostaíochta & Coimirce Sóisialta v. DPC - 3 Márta 2020)

Stádas Reatha an Cháis

Imeachtaí scortha.