Consumentenbond & daoine eile v. DPC - Meitheamh 2020

Uimh. Thaifid

2020/305 JR

Teideal

Athbhreithniú Breithiúnach An Ardchúirt

Cineál bearta agus Ionad 

29 Meitheamh 2020 (Ordú Deiridh)

Toradh

Ar 1 Bealtaine 2020, rinne na hIarratasóirí iarratas don Ardchúirt trí mheán athbhreithnithe bhreithiúnaigh chun orduithe áirithe a lorg maidir leis an gcur i gcrích ar fhiosrúchán leanúnach reachtúil a bhfuil an DPC ag tabhairt faoi i dtaca le próiseáil sonraí suímh ag Google. Agus téarmaí áirithe aontaithe idir na páirtithe, caitheadh na himeachtaí amach, tar éis toilithe, ar 29 Meitheamh 2020. Ní dhearnadh aon ordú le haghaidh costas

Stádas Reatha an Cháis 

Imeachtaí scortha