Ceisteanna Cosanta Sonraí Maidir le Forbraíochtaí IlAonaid agus Cuideachtaí Bainistíochta Úinéirí

Tá méadú ag teacht ar an sciar de dhaonra na hÉireann atá ag cur fúthu in árasáin agus i dtithe atá lonnaithe i bhforbraíochtaí ilaonaid (MUDanna) agus in eastáit ina bhfuil spásanna agus seirbhísí comhroinnte. Sa chuid is mó de chásanna, tá na comhlimistéir agus saoráidí comhroinnte faoi úinéireacht agus á rialú ag cuideachta bainistíochta úinéirí (OMC) arb iondúil í bheith ina struchtúr dlí neamhbhrabúis a bhunaítear chun forbraíochtaí ilaonaid a bhainistiú faoin Acht um Fhorbairtí Ilaonad, 2011 (an tAcht MUDanna). Ní mór don OMC feidhmiú i gcomhréir le hAcht na gCuideachtaí, 2014 (Acht na gCuideachtaí).

Suitear OMC ag lárphointe na gcaidreamh idir áitritheoirí (úinéirí lonnaitheacha agus tionóntaí), tiarnaí talún, agus gníomhairí bainistithe réadmhaoine. Téann OMCanna i dteagmháil le páirtithe leasmhara eastáit lena n-áirítear comhlachtaí tithíochta sóisialta agus poiblí, comhairleoirí gairmiúla, agus soláthraithe seirbhíse.
Déanann OMCanna sonraí a phróiseáil agus a tharchur i gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna maidir le, mar shampla, teideal réadmhaoine, bainistíocht airgeadais, oibleagáidí dlí éagsúla a chomhlíonadh.

Caidrimh

Sa treoir seo, leagtar amach comhairle ghinearálta maidir le saincheisteanna coitianta maidir le cosaint sonraí a d’fhéadfadh teacht chun cinn le linn idirghníomhaíochta idir:
1. OMCanna agus a gcomhaltaí
2. OMCanna, comhaltaí an OMC, agus gníomhaire bainistithe réadmhaoine
3. OMCanna agus tríú páirtithe

 

Ceisteanna Cosanta Sonraí Maidir le Forbraíochtaí IlAonaid agus Cuideachtaí Bainistíochta Úinéirí