Cearta Ábhar Sonraí a Theorannú agus Airteagal 23 den Rialachán Ginearálta a Chur i bhFeidhm

In éineacht leis na cearta nua agus athráite atá ag ábhair sonraí faoin dlí um chosaint sonraí, legann an Rialachán Ginearálta amach meicníocht (de réir Airteagail 23) chun cead a thabhairt srian a chur leis na ceart sin i gcúinsí ar leith. Is é cuspóir na dtreoirlínte seo cabhrú le heagraíochtaí na cearta agus na n-oibleagáidí a foráiltear in Airteagail 12 – 22 agus Airteagal 34 den RGCS a mheas agus a chur i ngníomh, agus srianta dleathacha dóibh a chur i bhfeidhm.

Cearta Ábhar Sonraí a Theorannú agus Airteagal 23 den Rialachán Ginearálta a Chur i bhFeidhm – Treoirnóta Iomlán