Treoir Phraiticiúil ar Fhógraí Sáraithe i ndáil le Sonraí Pearsanta faoin GDPR

Tá sé i gceist go príomha ag an nóta treorach seo roinnt comhairle phraiticiúil a thabhairt do rialaitheoirí sonraí maidir leis an mbealach le sáruithe ar shonraí a láimhseáil agus le réimeas éigeantach fógartha sárú sonraí a stiúradh, a thug an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) isteach i mí na Bealtaine 2018. D’fhéadfadh an treoir seo cuidiú leis an bpobal i gcoitinne freisin sa chás go dtagann údair imní chun cinn maidir le comhlíonadh an réimis i ndáil le sáruithe.

Cuireadh an treoir seo ar fáil tar éis anailís a dhéanamh ar threochtaí agus ar staitisticí a bhreithnigh an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) le linn na chéad bhliana de réimeas tuairiscithe éigeandála maidir le sárú a thuairisciú sa GDPR. Chlúdaigh na staitisticí agus na treochtaí a rinneadh anailís orthu na fógraí sáraithe sonraí a fuarthas sa chéad bhliain ón 25 Bealtaine 2018, agus tá na mionsonraí leagtha amach i nóta faisnéise ar leith foilsithe ag an DPC.

Treoir Phraiticiúil ar Fhógraí Sáraithe i ndáil le Sonraí Pearsanta faoin GDPR - Treoirnóta Iomlán - Treoirnóta Iomlán