Cosaint Sonraí agus Breatimeacht - Ceisteanna Coitianta

09th Mí Feabhra 2020

D’fhéadfadh go mbeidh tionchar tromchúiseach ag an Breatimeacht, go háirithe i gcás Breatimeacht ‘Gan Mhargadh’, ar na hoibleagáidí cosanta sonraí atá ag rialaitheoirí Éireannaigh a aistríonn sonraí pearsanta go dtí an Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann san áireamh); mar, i gcás go ndéanfar ‘tríú tír’ den RA, measfar gur aistrithe lasmuigh den AE/LLE a bheidh i gceist le haistrithe go dtí an RA agus beidh gá le córas chun cinntiú go mbeidh leibhéal shásúil cosanta sonraí ann.

Tá sé mar aidhm ag na Ceisteanna Coitianta seo freagraí a thabhairt ar roinnt de na ceisteanna is bunúsacha faoin tslí ina bhféadfadh sé seo dul i dtionchar ar rialaitheoirí agus cén bearta gur cheart dóibh a dhéanamh.

Cosaint Sonraí agus Breatimeacht - Ceisteanna Coitianta