Colum Walsh

Colum Walsh - Deputy Commissioner

Ceapadh Colum Walsh mar Leas-Choimisinéir um Chosaint Sonraí in 2019 agus tá sé freagrach as na feidhmeanna Faisnéise agus Measúnaithe, Gearán Náisiúnta agus Fiosrúchán Náisiúnta laistigh den DPC.

Ghlao Colum chun an bharra air in 2010 agus tá Máistreacht aige sa Dlí Tráchtála. Chleachtaigh sé ag an mBarra ar feadh cúig bliana sular thosaigh sé mar chomhairleoir dlí san Údarás Pinsin, áit a raibh sé ina Leas-Cheannasaí um Chomhlíonadh ina dhiaidh sin. Tá léachtaí tughta ag Colum i ndlí na gcuideachtaí, dlí cothromais agus iontaobhais agus i ngnéithe rialála agus comhlíonta den árachas. Sular thosaigh sé ag cleachtadh, chaith sé 10 mbliana ag obair d’árachóir príobháideach sláinte i réimse ról gnó agus dlí.