Finéalacha ón Choimisiún um Chosaint Sonraí dearbhaithe

30th Mí na Samhna 2022

Inné dhearbhaigh Cúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath cinntí an Choimisiúin um Chosaint Sonraí (DPC) chun fineálacha riaracháin idir €1,500 agus €17 milliún a ghearradh ar shé eagraíocht éagsúil.

Tá na cinntí maidir leis an sé fiosrúchán ar leith ar fáil thíos.

MOVE Éireann Lúnasa 2021 (€1,500)

Fiosrúchán maidir leis an gComhairle Mhúinteoireachta Nollaig 2021 (€60,000)

Fiosrúchán maidir le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Nollaig 2021 (€110,000)

Comhar Creidmheasa Bhaile Shláine Eanáir 2022 (€5,000)

Fiosrúchán maidir le Bank of Ireland Group plc Márta 2022 (€463,000)

Fiosrúchán maidir le 12 sárú Facebook i ndáil le sonraí pearsanta (€17 milliún)

Thug Leas-Choimisinéir Graham Doyle agus Leas-Choimisinéir Cian O’Brien achoimre ar na fiosrúcháin seo, ag plé na torthaí, fineálacha agus iomarduithe, sa phodchraoladh is déanaí ón DPC – ar fáil anseo (i mBéarla).