Rochtain Do Dhaoine a Theastaíonn Cúnamh Faoi Leith Uathu

Is é ról na nOifigeach Inrochtaineachta chun tacú lenár gcustaiméirí a theastaíonn cúnamh faoi leith uathu agus iad ag dul i dteagmháil leis na seirbhísí a sholáthraíonn an Coimisiún um Chosaint Sonraí. I gcomhréir le hAlt 26(2) den Acht um Míchumas 2005, má theastaíonn cúnamh uait chun rochtain a fháil ar ár seirbhísí, déan teagmháil, le do thoil, lenár nOifigeach Inrochtaineachta.

Sonraí teagmhála don Oifigeach Inrochtaineachta:

Oifigeach Inrochtaineachta
An Coimisiún um Chosaint Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam
Baile Átha Cliath 2
D02 RD28
Éire

Ríomhphost: DPCAccessibilityOfficer@dataprotection.ie

Más mian leat gearán a dhéanamh maidir le rochtain ar sheirbhísí an Choimisiúin um Chosaint Sonraí agus comhlíonadh na hOifige le téarmaí an Achta um Míchumas 2005, ba chóir duit an gearán a sheoladh chuig:

Ceannasaí Stratéise, Rialachais, Airgeadais agus Riosca
An Coimisiún um Chosaint Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam
Baile Átha Cliath 2
D02 RD28
Éire
 

Féach ar ár ráiteas iomlán inrochtaineachta