Treoirlínte 1/2020 ar phróiseáil sonraí pearsanta i gcomhthéacs feithiclí nasctha agus feidhmiúcháin maidir le soghluaisteacht

25th Mí Feabhra 2020

Tá faisnéis faoin gcomhairliúchán seo ar fáil i mBéarla ar láithreán gréasáin an óstaigh ag an nasc seo a leanas.