Fógraíonn an Coimisiún um Chosaint Sonraí cinneadh i bhfiosrúchán Meta (Facebook)

15th Mí Márta 2022

Inniu ghlac an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) cinneadh, ag forchuir fíneáil €17m ar Meta Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland Limited roimhe seo) (“Meta Platforms”).

Tháinig an cinneadh tar éis fiosrúchán a rinne an DPC ar shraith 12 fógra de sáraithe ar shonraí a fuair sé thar an tréimhse sé mhí idir 7 Meitheamh 2018 agus 4 Nollaig 2018. Scrúdaigh an fiosrúchán a oiread is a chomhlíon Meta Platforms riachtanais Airteagal 5(1)(f), 5(2), 24(1) agus 32(1) den GDPR maidir le próiseáil sonraí pearsanta a bhain leis na 12 fógra sáraithe.

Mar thoradh dá fhiosrúchán, fuair an DPC gur sháraigh Meta Platforms Airteagail 5(2) agus 24(1) den GDPR. Fuair an DPC gur theip ar Meta Platforms bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla a chur i bhfeidhm a ligfeadh dó a léiriú go héasca na bearta slándála a chur sé i bhfeidhm i ndáiríre chun sonraí úsáideoirí AE a chosaint, i gcomhthéacs na 12 sárú ar shonraí pearsanta.

Ó tharla gur próiseáil “trasteorann” a bhí i gceist leis an bpróiseáil a bhí á scrúdú, bhí ar an gcinneadh dul tríd an bpróiseas comhchinnteoireachta a leagtar amach in Airteagal 60 den GDPR agus ghlac gach údarás maoirseachta na hEorpa páirt mar chomhchinnteoirí. Cé gur cuireadh agóid isteach in aghaidh dréachtchinneadh an DPC ag dhá cheann d’údaráis maoirseachta na hEorpa, baineadh comhaontú amach trí thuilleadh rannpháirtíochta idir an DPC agus na húdaráis maoirseachta a bhí i gceist. Dá réir sin, léiríonn cinneadh an DPC tuairimí coiteanna an DPC agus a chomhúdaráis maoirseachta ar fud an AE.

Ar leith air sin, inniu d’fhoilsigh an DPC tuarascáil staitistiúil ar ghearáin trasteorann a láimhseáil faoi mheicníocht Ionaid Ilfhreastail an GDPR (féach ar an nasc thíos).

https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/dpc-publishes-statistical-report-handling-cross-border-complaints-under-gdprs-one-stop-shop-oss