Dréacht-chinneadh ar Airteagal 60 maidir le fiosrúchán ar Yahoo! curtha ar aghaidh ag DPC na hÉireann

07th Mí na Samhna 2022

Chuir an Coimisiún um Chosaint (DPC) dréacht-chinneadh maidir le fiosrúchán ar Yahoo! EMEA Limited faoi bhráid Údaráis Maoirseachta eile lena mBaineann, nó comhrialálaithe, trasna an AE. Dhírigh an fiosrúchán, a cuireadh tús leis ar an 1 Lúnasa, 2019, ar chomhlíonadh Yahoo! lena chuid oibleagáidí faoi Airteagail 5(1)(a), 12, 13 agus 14 den GDPR, a phléann le próiseáil sonraí pearsanta, i gcomhthéacs a thairgí agus a sheirbhísí trasna an AE.

Dúirt Leas-Choimisinéir Graham Doyle:

“Ar an 27 Deireadh Fómhair, 2022, chuir an DPC dréacht-chinneadh maidir le fiosrúchán ar Yahoo! EMEA Limited faoi bhráid Údaráis Maoirseachta eile lena mBaineann trasna an AE. Rinne an fiosrúchán scrúdú ar conas a chomhlíon an chuideachta na riachtanais chun eolas trédhearcach a thabhairt d’ábhair sonraí faoi fhorálacha an GDPR. Faoin bpróiseas Airteagail 60, tá cead ag Údaráis Maoirseachta lena mBaineann aon “agóid ábhartha réasúnaithe” ar dhréacht-chinneadh an DPC a sheoladh suas go dtí an 24 Samhain, 2022.”