Dréacht-chinneadh ar Airteagal 60 isteach maidir le fiosrúchán ar Meta

03rd Mí Deireadh Fomhair 2022

Tá dréacht-chinneadh curtha ar aghaidh ag an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) chuig Údaráis Mhaoirseachta eile lena mbaineann trasna an AE, maidir le fiosrúchán ar mhórscála ar Meta Platforms Ireland Limited (“MPIL”). Cuireadh tús leis an bhfiosrúchán seo in Aibreán 2021 nuair a léiríodh i dtuairiscí sna meáin go ndearnadh tacar sonraí thiomsaithe de shonraí pearsanta úsáideoirí Facebook a chur ar fáil ar an idirlíon. Bhain an fiosrúchán le comhlíonadh MPIL lena chuid oibleagáidí faoi Airteagail 25(1) agus 25(2) GDPR (“cosaint sonraí de réir dearadh agus réamhshocraithe”).

Dúirt Leas-Choimisinéir, Graham Doyle:

“Mar Phríomhúdarás Maoirseachta an AE le haghaidh Meta Platforms Limited (“MPIL”), d’oscail an DPC an fiosrúchán seo in Aibreán 2021 tar éis tuairiscí sna meáin ina léiríodh go ndearnadh tacar sonraí thiomsaithe de shonraí pearsanta úsáideoirí Facebook a chur ar fáil ar an idirlíon. Tuairiscíodh go raibh sonraí pearsanta ag baint le timpeall ar 533 milliún úsáideoirí Facebook ar fud an domhain sa tacar sonraí. Mar chuid de raon feidhme an Fhiosrúcháin áiríodh roinnt gnéithe a chur MPIL ar fáil agus cuimhníodh ar chomhlíon MPIL a chuid oibleagáidí maidir le cosaint sonraí de réir dearadh agus réamhshocraithe. Chuir an DPC a dhréacht-chinneadh ar aghaidh chuig a chomhghleacaithe Dé hAoine seo caite, 30 Meán Fómhair, chun a dtuairimí a fháil air. Is cuid den phróiseas faoi Airteagail 60 den GDPR é seo, ina seolann an DPC dréacht-chinntí chuig Údaráis Mhaoirseachta eile lena mbaineann agus bíonn mí amháin acu chun athbhreithniú a dhéanamh ar a dhréacht-chinneadh agus aon ‘agóid ábhartha réasúnaithe’ a chur in iúl.”