Data Protection Commissioner

[text version]

CLÁRÚCHÁIN LEIS  AN gCOIMISINÉIR  COSANTA SONRAÍ

Faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003,  ní mór do  chatagóirí áirithe  de rialtóirí sonraí agus próiseálaithe sonraí a sonraí a chlárú leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí. Ní mór clárú a athnuachan ar bhonn bliantúil.

Nótaí Treoracha: Na heagrachtaí gur mór dóibh clárú, conas clárú a dhéanamh agus táillí iníoctha. Léigh le do thoil sula gcomhlíonann tú iarratas ar chlárú.

Clárú ar-Líne: Déan iarracht  ar-líne ar chlárú mar Rialtóir Sonraí  nua nó Próiseálaí Sonraí nua. Iarraidh leanúint ar aghaidh ar do chlárúchán nó é a leasú.  Is féidir leat íoc le Visa, Mastercard nó Laser. Táillí ar-líne atá níos lú ná tríd an bpost.

Foirmeacha Cláraithe Lámhoibre: Cur Isteach ar chlárúchán de láimh ag íoslódáil Foirm Iarratais ar chlárú mar  Rialtóir Sonraí nó Próiseálaí Sonraí. Is féidir leat ansin  do iarratas a sheoladh  tríd an bpost mar aon le seic nó ordú poist.

Scrúdaigh  an Clár Poiblí: Scrúdaigh an liosta reatha de clárúcháin  a chothaíonn an Coimisinéar Cosanta Sonraí  faoi Alt 16 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.


» Permanent Link