Data Protection Commissioner


Cosaint Sonraí

Baineann cosaint sonraí le do cheart bunúsach ar phríobháideacht. Is féidir leat rochtain a dhéanamh ar shonraí fút féin agus iad a cheartú. Caithfidh na daoine sin a choinníonn sonraí fút prionsabail chosanta sonraí a chomhlíonadh. Tugann an láithreán seo faisnéis ar chearta an duine aonair agus ar fhreagrachtaí eagraíochtaí. Tugtar treoir duit freisin faoin tslí a fheidhmíonn na cearta agus na freagrachtaí i staideanna praiticiúla éagsúla ar nós, mar shampla, san áit oibre nó teilifís chiorcaid iata (CCTV) a úsáid. Tá súil agam go mbainfidh tú leas as an láithreán gréasáin seo agus beidh m’oifig sásta cúnamh a thabhairt i gcónaí.

Helen Dixon
An Coimisinéir Cosanta Sonraí

 

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014

Ón 14 Aibreán 2015, beidh Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí (CCS) faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 go páirteach.

Ní féidir scaoileadh le comhaid imscrúdaithe agus cháis an CCS faoi Acht 2014 ar chúiseanna oibríochtúla agus rúndachta.

Tá an CCS faoi réir an Achta maidir le ceisteanna riaracháin agus beidh sé sásta iarratais a fháil ón 14 Aibreán 2015 ar aghaidh. Féadtar iad seo a sheoladh chuig: foi@dataprotection.ie