Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Conclúid an Iniúchta maidir le goid na sonraí pearsanta de chuid Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ar ríomhaire glúine i Nua-Eabhrac

Tá Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí tar éis a hiniúchadh a chomhlíonadh anois maidir leis na cúinsí mórthimpeall ar ghoid ríomhaire glúine i Nua-Eabhrac ó fhostaí de chuid an New York Blood Center Inc (NYBC) inar cuimsíodh sonraí pearsanta i rialú Seirbhíse Fuilaistriúcháin na hÉireann.
 
Táthar tar éis teacht ar na conclúidí seo a leanas:

  • Roghnaíodh an NYBC tar éis próiseas tairisceana poiblí chun uirlis eastósctha a sholáthar atá de dhíth ar an IBTS le haghaidh a gcóras taifead leictreonach, Progresa. Tá taithí cruthaithe ag an NYBC in uirlis fhiosraithe cuí a fhorbairt don chóras. Is í an uirlis seo a d'aontaigh an NYBC a chomhoiriúnú don chóras IBTS agus, ina dhiaidh sin, í a chothabháil (uaidh sin ag cruthú caidreamh leanúnach).

 

  • Cuimsíodh na sonraí pearsanta a soláthraíodh i bhfoirm CD don NYBC i gcomhaid loga idirbhearta ó úsáid an chórais taifead leictreonach Progresa ón 2ú Iúil go dtí an 11ú Deireadh Fómhair 2007.  Cuimsíonn na sonraí ábhartha ainmneacha, seoltaí, seoltaí rphoist agus/nó uimhreacha guthán póca an bhronntóra / an othair áit inar soláthraíodh amhail.  Sa bhreis ar sin cuimsíonn na comhaid loga cóid uimhriúla le haghaidh cineálacha eile eolais cosúil le heolas a bhaineann le freastal ar an IBTS nó torthaí na tástála fola bainte amach ag an IBTS dá cuid cuspóirí féin nó thar ceann institiúidí sláinte ar leith.  Iar bhonn tábhachtach, ní raibh eochair na gcód seo ar an ríomhaire glúine a goideadh nó ar an diosca a tugadh don NYBC ar mhaithe le feidhmíocht a chuid feidhmeanna.
     
  • Tá conradh oiriúnach i bhfeidhm ag baint úsáid as clásal conartha samplach an AE ag soláthar le haghaidh aistriú na sonraí pearsanta atá i gceist chuig an NYBC sna Stáit Aontaithe.  Go sainiúil samhlaíonn an conradh seo rochtain ar na sonraí pearsanta seo atá i gceist ag titim amach ar ríomhaire glúine leis an gcriptiúchán oiriúnach i bhfeidhm.  Dá réir sin, ní bhaineann aon chúis imní um chosaint sonraí leis na socruithe iarbhír i leith aistriú na sonraí pearsanta chuig na Stáit Aontaithe.

 

  • Ní féidir leithlisiú a dhéanamh ar réimsí aonair sna cóid loga, agus mar sin bheadh sé deacair nó fiú neamhfhéideartha ar fad gan ainm a lua leis na comhaid roimh a soláthar chuig an NYBC. Dá réir sin, ní bhraitear gur iomarcach sna cúinsí é líon na sonraí pearsanta soláthartha chuig an NYBC le haghaidh feidhmíocht an chonartha a glacadh leis.

 

  • Ba oiriúnach iad na prótacail slándála a úsáideadh chun na sonraí a chosaint nuair a ndéantar iad a lódáil i leith an díobháil fhéideartha a d'fhéadfadh teacht ó rochtain mhí-oiriúnach ar na sonraí pearsanta i gceist. Táimid sásta, bunaithe ar an eolas soláthartha, nach raibh eochair an bhogearra criptiúcháin a úsáideadh ar an ríomhaire glúine coimeádta in aon áit ar an ríomhaire glúine nó eile.

Ar an mbonn thuas, an conclúid ar a thángthas ná nárbh ionann aistriú na sonraí pearsanta i gceist chuig an NYBC sna Stáit Aontaithe agus sárú na nAchtanna um Chosaint Sonraí. Ina theannta sin, tá an Oifig seo sásta gur chuir an IBTS na gnáthaimh oiriúnacha uile i bhfeidhm chun comhlíonadh riachtanais na nAchtanna um Chosaint Sonraí a chinntiú le haghaidh próiseáil na sonraí pearsanta i gceist ag an NYBC.

Ar deireadh, is é conclúid na hOifige seo ná gurb leor an criptiúchán i bhfeidhm ar an ríomhaire glúine chun a chinntiú nach bhfuil ach na seansanna is lú ann go bhféadfaí rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta i gceist. Fiú ina leithéid de chás ní chuimsíonn na sonraí pearsanta i gceist aon eolas íogair maidir le haon duine de na daoine inaitheanta.