Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Iarratas ar Chlárúchán mar Rialtóir Sonraí - Cuid 1

Céim 1: Do Shonraí  »» Céim 2: Sonraí Pearsanta  »» Céim 3: Sonraí íogair  »» Céim 4: íocaíocht

Tá sé tábhachtach go léifeá 'Nótaí ar Rangú Clárúcháin & Treoir um Iarratas' sula gcomhlíonann tú an fhoirm seo.

Bain úsáid as an bhfoirm seo más rialtóir sonraí tú (nó rialtóir sonraí agus próiseálaí sonraí) gur gá duit clárú.

Tá na sonraí a cuirtear isteach sa bhfoirm seo urraithe le úsáid a bhaint as Criptiú SSL.

Cuimsíonn Ceisteanna 1-6 (araon san áireamh) an Clár Poiblí, agus féadfar é a iniúchadh ag daoine den phobal ag aon am. Ní déanfar nochtadh ar aon fhaisnéis eile.

Tá gá leis na réimsí marcáilte le asterix (*).

Faisnéis NACH bheidh le feiceáil ar an suíomh gréasáin aibhsithe leis an dath seo.

1. Ainm & Seoladh

Más duine indibhidiúil nó trádálaí aonair thú, tabhair do shloinneadh agus do chéad ainm(neacha). Ba chóir ainm an ghnóthais agus ainmneacha na bpáirtnéirí ar leith a thabhairt i gcás comhpháirtíochta. Nuair is cuideachta é an rialtóir sonraí, ba chóir ainm na cuideachta a thabhairt, chomh maith le hainm trádála (más éagsúil é) agus ba chóir an oifig chláraithe a thabhairt mar sheoladh. Ba chóir do dhaoine nach cuideachtaí iad seoladh a bpríomhionad gnó a thabhairt..2. Teagmhálaí

Ainm teagmhálaí agus Teideal an duine ar cheart iarratais ar rochtain ar shonraí pearsanta a chur chuige.:NÓTAÍ
1. Is cion é faisnéis falsa nó míthreorach a sholáthar go feasach.
2. Is cion é chomh maith (a) sonraí pearsanta a choimeád nach bhfuil sainithe in do chuid iarratas, go feasach (b) sonraí pearsanta a choimeád nó úsáid chun críche ar bith, nó a nochtadh do dhuine nó comhlacht ar bith nach bhfuil cur síos air sna feidhmeanna seo nó (c ) sonraí pearsanta a nochtadh do dhuine ar bith do thír nó críoch nach bhfuil ainmnithe ag 6 thíos..
3. Coimeádfaidh an Coimisinéir Sonraí an fhaisnéis a sholáthraíonn tú san iarratas seo ar ríomhaire, faoi réir ag rannóg 16 (2) d’Achtanna Cosanta Sonraí 1988 & 2003. Tá an Clár Poiblí comhdhéanta de cheisteanna 1 go 6 (araon san áireamh) agus tig le baill den phobal iad a scrúdú tráth ar bith. Ní dhéanfar aon nochtadh eile ar an bhfaisnéis