Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí
Data Protection Commissioner

Clárú leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí

  • Más rud é go bhfuil tú ag filleadh mar custaiméir, le do thoil logáil isteach thíos.
  • Más custaiméir nua thú agus gá ort bheith cláraithe mar ceachtar de rialaitheoir sonraí nó próiseálaí sonraí, le do thoil cliceáil ar na naisc thíos. Is féidir leat seiceáil ar nótaí treoir anseo chun a fháil amach an bhfuil gá ort bheith cláraithe.

Custaiméirí ar ais

Logáil isteach thíos chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

Leanúint ar aghaidh le do chlárúchán,
Leanúint ar aghaidh agus do chlárúchán a leasú ag an am céanna nó;
do chlárúchán a leasú.

Do sheoladh chugat do shonraí Logáil- Isteach agus Pasfhocal le do litir bhliantúil leanúint le clárúchán.

Logáil Isteach:
Pasfhocal:
Má tá dearmad déanta agat ar do phasfhocal, is féidir leat ceann nua a iarraidh

Custaiméirí Nua

Sula gcomhlánann tú an fhoirm seo, déan tagairt le do thoil ar na treoir chun a fháil amach más gá duit bheith cláruithe mar rialtóir sonraí
Ná bhain úsáid as an bhfoirm seo ach amháin sa chás go mbíonn tú ag próiseálaí sonraí pearsanta thar ceann rialaitheoir sonraí gur gá leis bheith cláruithe.

Má tá aon cheist agat i ndáil leis an bpróiseas seo, déan teagmháil linn ag +353 761 104 800 nó lo-call 1890 252231 nó register@cosantasonrai.ieSecured by ssl