Data Protection Commissioner

Iarratas ar Chlárúchánas mar Phróiseálaí Sonraí - Cuid 1

Céim 1: Do Shonraí »» Céim 2: íocaíocht


Tá gá leis na réimsí marcáilte le asterix (*).

Faisnéis NACH bheidh le feiceáil ar an suíomh gréasáin aibhsithe leis an dath seo.

1. Ainm & Seoladh
     
Más duine indibhidiúil nó trádálaí aonair thú, tabhair do shloinneadh agus do chéad ainm(neacha). Ba chóir ainm an ghnóthais agus ainmneacha na bpáirtnéirí ar leith a thabhairt i gcás comhpháirtíochta. Nuair is cuideachta é an rialtóir sonraí, ba chóir ainm na cuideachta a thabhairt, chomh maith le hainm trádála (más éagsúil é) agus ba chóir an oifig chláraithe a thabhairt mar sheoladh. Ba chóir do dhaoine nach cuideachtaí iad seoladh a bpríomhionad gnó a thabhairt..
     
*
 
*
*
 
 
     

2. Cineál na sonraí a Phróiseáiltear
 
 
* A Abair i Rannóg A cé na hearnálacha tionsclaíochta lena mbaineann do chliaint:
 
 
 
 
 
 
 
     
* B An bhfuil conradh ann agat ag rialú úsáid na sonraí do gach client ar leith de do chuid.
  Níl
     
 C Abair cé na tíortha nó na críocha (más ann dóibh) dá n-aistríonn tú, nó go bhfuil sé i gceist agat sonraí pearsanta leithéid a aistriú chun própiseála go díreach nó go hindíreach.

3. Duine Géilliúlachta
     
Sonraí an duine a dhéanfaidh feitheoireacht ar fheidhmiúchán na nAchtanna laistigh de d'eagraíocht maidir le sonraí pearsanra lena mbaineann an clárúchán seo.
     
*
 
 
*