Prionsabail um Chosaint Sonra

  1. Próiseáil é go dleathach, go cóir, agus ar bhonn trédhearcach;
  2. Bailigh sonraí pearsanta ar chúis(eanna) speiceasacha, agus dlisteanacha amháin, agus ná húsáid iad i slí eile nach bhfuil in oiriúint leis na cuspóirí sin;
  3. Deimhnigh go bhfuil siad leormhaith, ábhartha agus teoranta don mhéid atá riachtanach don chuspóir a phróiseáltar iad;
  4. Coimeád iad cruinn agus nuashonraithe agus scrios nó réitigh aon sonraí míchruinne gan mhoill;
  5. Nuair a choimeádtar iad i slí a ligeann duit a aithint cé faoi atá na sonraí, coimeád iad don mhéid ama atá riachtanach amháin;
  6. Coimeád iad sábháilte trí bhearta slándála teicniúla agus/nó eagraíochtúla cuí a úsáid;
  7. Bí ábalta do chomhlíontacht leis na prionsabail thuas a léiriú; agus
  8. Fregair éilimh daoine aonair atá ag iarraidh a gcearta cosanta sonraí a fheidhmiú (mar shampla an cearT rochtana).