Treoir maidir le hAistrithe Sonraí Pearsanta ó Éirinn chuig an RA ag deireadh na hIdirthréimhse (11pm ar an 31 Nollaig 2020)

  • Sa Chomhaontú Trádála agus Comhoibrithe (‘an Comhaontú’[1]) idir an AE agus an RA tá fóráil a cheadaíonn go leanfar le sreabhadh sonraí idir an LEE agus an RA tar éis deireadh 2020.
  • Ligeann Airteagal FINPROV.10A: Foráil eatramhach do tharchur sonraí pearsanta go dtí an Ríocht Aontaithe do thréimhse sonraithe nuair nach measfar gur aistriú tríú tír atá i gceist le haistrithe ón LEE chuig an RA.
  • Tugtar achoimre sa chomhaontú go dtosnaíonn an tréimhse sonraithe ‘on the date of entry into force of this Agreement and subject to paragraph 5, ends:
    • (a) on the date on which adequacy decisions in relation to the UK are adopted by the European Commission under Article 36(3) of Directive (EU) 2016/680 and under Article 45(3) of Regulation (EU) 2016/679, or
    •  (b) on the date four months after the specified period begins, which period shall be extended by two further months unless one of the Parties objects;

whichever is earlier.’

  • Ciallaíonn sé seo go bhfuil cead ag onmhaireoirí sonraí lonnaithe in Éirinn leanúint le sonraí pearsanta a aistriú chuig allmhaireoirí lonnaith san RA tar éis deireadh 2020 gan an riachtanas chun cosaintí breise ar nós Clásail Chaighdeánacha Chonarthacha, socruithe riaracháin nó cosaintí iomchuí eile[2] a achoimrítear i gCaibidil V den GDPR.
  • Tá sé i gceist ag Coimisiún an AE cinneadh Leordhóthanach a ghlacadh laistigh den tréimhse sonraithe. Is í éifeacht an chinnidh dá leithéid ná gur féidir le sonraí sreabhadh ón LEE chuig an RA gan aon chosaint breise a bheith riachtanach. I bhfocail eile, tá an t-aistriú mar an gcéanna dá ndéanfaí é laistigh den LEE.